ค้นหา
  • BYU

Top 10 Must-Know Thai Phrases for Tourists

Today I compiled 10 must-know Thai words and phrases that are sure to make your life easier while traveling Thailand. I guaranteed you will receive a smile and friendliness from Thai people in return if you can say these words!

Download Free Thai Phrases eBook! ▸ http://bit.ly/ThaiPhraseseBook


ขอโทษ kŏr

tôht

Excuse me; I’m sorry!


ห้องน้ำอยู่ที่ไหน

hông náam yòo têe năi

Where is the restroom?


เท่าไหร่

tâo rài

How much?


ลดได้ไหม

lót dâai măi

Can you lower (the price)?


เอา

ao

I’ll take/have …..


ใช่

châi

Yes


ไม่ใช่

mâi châi

No


ไม่เข้าใจ

mâi kâo jai

I don’t understand.


ไม่รู้

mâi róo

I don’t know.


พูดภาษาอังกฤษได้ไหม

pôot paa-săa ang-grìt dâai măi

Can you speak English?


ขอบคุณมากๆ

kòp kun mâak mâak

Thank you very very much!


Download PDF of this lesson here! ▹ https://www.patreon.com/posts/27328569


// F O L L O W


▸ 1:1 Skype Lessons | https://www.byu99.com

▸ Instagram | https://www.instagram.com/teacherbyu/

▸ Facebook | https://www.facebook.com/byu99/


// R E S O U R C E S


Free language learning resources ▸ https://www.byu99.com/ebooks

Video Courses ▸ https://www.byu99.com/videocourse

Business inquiries ONLY: teacherbyu@gmail.com


Virtual hugs for even taking the time out of your day to reading my blogs! 🌹


LATEST VIDEO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved