ค้นหา
 • BYU

What superstitions that Thais still believe today? (New Phrases & Listening Practice)

Here's a list of common and unique superstitions that Thai people still believe in. Thailand is a country that was rooted in Buddhism which has plenty of superstitions surrounding Thai society. Here are some of the most common superstitions still believed by many today. You will also practice your listening skills in this lesson.


- LISTENING PRACTICE -


❤️ You can download the listening script on my Patreon page! ▸ https://www.patreon.com/learnthai


 1. คนไทยไม่ตัดผมวันพุธ kon tai mâi dtàt pŏm wan pút Thais don’t have a haircut on Wednesday.

 2. ขวาร้าย ซ้ายดี kwăa ráai sáai-dee Right is bad! Left is good!

 3. ไม่ใส่สีดำไปบ้านคนอื่น mâi sài sĕe dam bpai bâan kon èun Don’t wear black to visit others!

 4. ถ้าร้องเพลงตอนทำอาหาร คุณจะได้สามีแก่ tâa róng playng dton tam aa-hăan kun jà dâai săa-mee-gàe If you sing while you are cooking, you will have an old husband.


- LISTENING COMPREHENSION -


Questions

 1. คนไทยไม่ตัดผมวันศุกร์ใช่ไหม kon tai mâi dtàt pŏm wan sùk châi măi

 2. ทำไมผู้หญิงไทยไม่ร้องเพลงตอนทำอาหาร tam-mai pôo yĭng tai mâi róng playng dton tam aa-hăan

 3. แล้วประเทศของคุณล่ะ มีความเชื่ออะไร láew bprà-tâyt kŏng kun lâ mee kwaam chêua à-rai


- R E S O U R C E S -❤️Learn more “Thai phrases for tourists”! ▸ http://bit.ly/ThaiPhrases

❤️Learn Thai in various topics by reading! ▸ http://bit.ly/easythaireading

LATEST VIDEO

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved