ค้นหา
  • BYU

Multiple Ways to Say “Hello” in Thai

Today I would like to teach multiple ways to greet in Thai language. Instead of saying “สวัสดี sà-wàt-dee” or “สบายดีไหม sà-baai dee măi”, there are plenty of phrases which you can use to greet your Thai friends.สวัสดี

sà-wàt-dee

Hello


สบายดีไหม

sà-baai dee măi

How are you?


เป็นยังไง

bpen yang ngai

How have you been doing?


เป็นไง

bpen ngai

What’s up?


วันนี้เป็นไง

wan née bpen ngai

How was your day?


กินข้าวรึยัง

gin kâao réu yang

Did you eat?


ไม่เจอกันนาน

mâi jer gan naan

It has been a while.


ไปไหน

bpai năi

Where are you going?


Download Free Thai Phrases eBook! ▸ http://bit.ly/ThaiPhraseseBook

Free Language Learning Resources ▸ https://www.byu99.com/ebooks

Video Courses ▸ https://www.byu99.com/videocourse

Language Learning Blogs ▸ https://www.byu99.com/blog

Business inquiries ONLY: teacherbyu@gmail.com

LATEST VIDEO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved