ค้นหา
  • BYU

Make Thai Sentences | คิดถึง kít tĕung to miss, think of

Would you like to express to a Thai friend how much you miss him/her? In Thai, the most common expression of “I miss you” is คิดถึง (kít tĕung). Today I am going to explain you about different expressions if you want to tell somebody that you miss them.

- P H R A S E S -

S + คิดถึง kít tĕung + O (Something/Someone)

ช่วงนี้ผมไม่มีเวลาไปเมืองไทย ผมคิดถึงเมืองไทยมาก

chûang née pŏm mâi mee way-laa bpai meuang tai pŏm kít tĕung meuang tai mâak

These days I don’t have a chance to visit Thailand. I miss Thailand so much!

ฉันคิดถึงส้มตำมากๆ อยากกินสุดๆ

chăn kít tĕung sôm dtam mâak mâak yàak gin sùt sùt

I really miss Som Tam. I extremely want to eat it.

คุณคิดถึงฉันไหมคะ

kun kít tĕung chăn măi ká

Do you miss me?

S + คิดถึง kít tĕung + ตอนที่ dton-têe + sentence

ผมคิดถึงตอนที่เราไปหัวหินด้วยกัน

pŏm kít tĕung dton-têe rao bpai hŭa hĭn dûay gan

I think of when we went to Hua Hin together.

พวกเราชอบคิดถึงตอนที่(พวกเรา)เป็นนักเรียน

pûak rao chôp kít tĕung dton-têe (pûak rao) bpen nák rian

We love to think of the moment when we were students.

- E X E R C I S E -

  1. I extremely miss Thailand.

  2. Do you miss Chiangmai?

  3. I miss when we ate Som Tam together.

Please be sure to leave your answers in the comment section below! I want to see your sentences สุดๆ sùt sùt!

- R E S O U R C E S -


Learn more “Thai phrases for tourists”! ▸ http://bit.ly/ThaiPhrases

Learn Thai in various topics by reading! ▸ http://bit.ly/easythaireading


Business inquiries ONLY ▸ teacherbyu@gmail.com


#teacherbyu #makethaisentences

LATEST VIDEO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved