ค้นหา
  • BYU

Make Thai Sentences | เข้าใจ (kâo jai) Understand

Learn Thai through sentence-expansion-practice video series based on essential vocabulary used every day! Today's topic is the word "เข้าใจ (kâo jai)" which means “to understand". Please read aloud to practice your tones and pronunciation. Did you find this video useful? Don't forget to subscribe for my weekly video!

- P H R A S E S -


เข้าใจรึเปล่า

kâo jai réu bplào

Do you understand (or not)?


ไม่เข้าใจเลย

mâi kâo jai loie

I don’t understand at all.


เข้าใจแล้ว

kâo jai láew

I already understood.


คุณเข้าใจผิดแล้ว

kun kâo jai pìt láew

You misunderstood!


คุณเข้าใจถูกแล้ว

kun kâo jai tòok láew

You get it right!


ฉันเข้าใจเขานะ

chăn kâo jai kăo ná

I understand him.


ผมคิดว่าคุณไม่เข้าใจที่ผมพูด

pŏm kít wâa kun mâi kâo jai têe pŏm pôot

I think you don’t understand what I said.


As always, don’t forget to download this lesson PDFs on my Patreon page. Your support means a lot to me! Click here! ▸ https://www.patreon.com/learnthai- R E S O U R C E S -


1-on-1 Skype Lessons ▸ https://www.byu99.com/bookonline

Free Language Learning Resources ▸ https://www.byu99.com/ebooks

Video Courses ▸ https://www.byu99.com/videocourse

Language Learning Blogs ▸ https://www.byu99.com/blog


Business inquiries ONLY▸ teacherbyu@gmail.com

LATEST VIDEO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved