ค้นหา
  • BYU

Make Thai Sentences | ตอน (dton) when

Today I shared how to form simple Thai sentences using “ตอน (dton)” which means “when ; during ; at” You can pause the video timely and repeat after me to practice your tones.

ตอนเช้า dton-cháo In the morning


ตอนเช้าผมดื่มกาแฟ

dton-cháo pŏm dèum gaa-fae

I drink coffee in the morning.


ตอนเย็น dton-yen In the evening


ตอนเย็นฉันชอบไปออกกำลังกาย

dton-yen chăn chôp bpai òk gam-lang gaai

In the evening, I like going to exercise.


ตอนไปเมืองไทย

dton bpai meuang tai

When I went to Thailand.


ตอนไปเมืองไทย ฉันกินเยอะมาก

dton bpai meuang tai chăn gin yúh mâak

When I went to Thailand, I ate a lot.


ตอนผมทำงาน ผมง่วงนอนมาก

dton pŏm tam ngaan pŏm ngûang non mâak

When I work, I’m really sleepy.


ตอนดูหนังกับแฟน ฉันมีความสุขมาก

dton doo năng gàp faen chăn mee kwaam sùk mâak

When I watch movies with my partner, I’m very happy.


I just posted a new video course “Easy Thai Reading for Beginners”. This will help you build much more confidence in your Thai reading comprehension through funny short stories about various everyday topics!

If you've been learning Thai for more than a while now and feel like you are ready to start reading things but you find Thai novels and news  are too difficult to begin with. This Easy Thai Reading For Beginners will be a great tool to start! 


Enroll in a Full-Course Here! >> Easy Thai Reading Video Course

Buy Easy Thai Reading eBook >> Easy Thai Reading eBook


LATEST VIDEO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved