ค้นหา
  • BYU

Make Thai Sentences | ดี (dii) Good!

อัพเดตเมื่อ: 28 มี.ค. 2019

Let's make simple sentences in Thai! Today's topic is "ดี (dii)" which means "Good". Please pause the video timely and repeat after me to practice your tones.

ดี (dii) Good!


สวัสดี sà-wàt-dee

hello ; hi ; bye


สบายดี sà-baai dee

be fine ; be well


อันนี้ดีมาก ฉันชอบอันนี้

an née dee mâak chăn chôp an née

This one is good. I like this one.


เขาเป็นคนดีมาก

kăo bpen kon dee mâak

He is a nice person.


งานดี ngaan dee Good work

Q: ช่วงนี้งานดีไหม

chûang née ngaan dee măi

How’s your work recently?

A: ก็ดีนะ

gôr dee ná

It’s fine.


ธุรกิจดี tú-rá gìt dee Good business

Q: ช่วงนี้เป็นไง ธุรกิจดีไหม

chûang née bpen ngai tú-rá gìt dee măi

How’ve you been recently? Is you business good?

A: ช่วงนี้ธุรกิจดีค่ะ

chûang née tú-rá gìt dee kâ

These days my business is good.
▸ Watch more video courses! | https://www.byu99.com/videocourse

LATEST VIDEO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved