ค้นหา
  • BYU

Learn Thai | Textbooks vs. Reality (How big is the difference?)

How big is the difference between learning Thai language from books and real world? Learning a language is a difficult task and textbooks are incredible resources to use. If you bought a textbook for beginners, it will start with the basics, teaching how to read, pronounce and then start digging in typical basic knowledge of the language. Thai language is better learned by doing. (Practice makes perfect!) Jumping right into the conversation with your Thai friends will give you more ideas how things work!


❤️ Become my patreon! ▸ https://www.patreon.com/learnthai

Different Pronunciation and Writing


ไหม măi = มั้ย mái (Question words for yes/no)


ใช่ไหม châi măi = ใช่มั้ย châi mái (Right?)


เขา kăo = เค้า káo (He/She)

เขาชื่ออะไร kăo chêu à-rai = เค้าชื่ออะไร káo chêu à-rai (What is his/her name?)

Multiple Ways of Pronunciation


ปกติ normally

bpòk-gà-dtì

bpà-gà-dtì


เพิ่ง just

pêrng

pêung


รสนิยม taste/preference

rót ní-yom

rót-sà-ní-yom

Shorten Words


ที่ไหน têe năi = ไหน năi (Where?)


มหาวิทยาลัย má-hăa wít-tá-yaa-lai (University) = มหาลัย má-hăa lai (Uni)


มหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน

má-hăa wít-tá-yaa-lai yòo têe năi

Where is the university?


มหาลัยอยู่ไหน

má-hăalai yòo năi

Where is the uni?

Thai Reading & Listening Comprehension : Video Course + Free eBook

In this video course, I break down every single line and explain all the little details for you! After completing this course, you will be able to ...

  • Improve your reading comprehension while building up your vocabulary

  • Polish your Thai pronunciation

  • Boost your writing skills as well by studying more about various sentence structures

  • Learn more about Thai culture

Learn Thai in various topics by reading! ▸ http://bit.ly/easythaireading

LATEST VIDEO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved