ค้นหา
  • BYU

Learn Thai in 10 Minutes (All the Basics You Need!)

What are some common Thai phrases? Let’s learn Thai in just 10 minutes with BYU99.COM. In this video, you'll learn 20 common Thai phrases that native speakers use with their friends. You should start learning Thai with the most common Thai phrases and expressions and build from there. Have fun!


- P H R A S E S -


Daily Greeting สวัสดี sà-wàt-dee

Pleased to see you. ยินดีที่ได้รู้จัก yin dee têe dâai róo jàk

Bye ลาก่อน laa gòn

Keep up the good work. สู้ๆ sôosôo

I’m hungry. ฉันหิวแล้ว chăn hĭw láew

It’s tasty. อร่อย à-ròi

Really? จริงหรือ jing rĕu

Of course แน่นอน nâe non

Hello (on the phone) ฮาโหล haa lŏh

I’m sorry. / Excuse me. ขอโทษ kŏr tôht

It’s okay. ไม่เป็นไร mâi bpen rai

Awesome! สุดยอดเลย sùt yôt loie

Good! ดี dee

How much is it? เท่าไหร่ tâo rài

This one, please. ผมขออันนี้ pŏm kŏr an née

Where is the toilet? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน hông náam yòo têe năi

How can I get there? ไปยังไง bpai yang ngai

Can you help me? ช่วยหน่อยได้ไหม chûay nòi dâai măi

Just a second. รอสักครู่ ror sàk krôo

See you tomorrow. เจอกันพรุ่งนี้ jer gan prûng-née

I wholeheartedly recommend this video course.

Make Thai Sentences 1.0 Challenge

Learn to build your Thai sentences longer through essential Thai vocabulary and simple grammar patterns. You get daily prompts explaining how to structure sentences and practice accurate pronunciation and intonation as well.


❤️ Enroll in the course here! ▸ http://bit.ly/makethaisentences

LATEST VIDEO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved