ค้นหา
  • BYU

How to Introduce Yourself in Thai (Super Easy Thai Phrases)

Looking to start some Thai conversations? The first step you'll need to take is introducing yourself! Introducing yourself is important in making a good impression. In this lesson, we're going to look at the expressions that will teach you how to introduce yourself in Thai.

Click to subscribe to the channel! ▸ http://bit.ly/byusubcribe


- P H R A S E S -


Male final particle ครับ kráp

Female final particle ค่ะ kâ

“I or Me” for male speakers ผม pŏm

“I or Me” for female speakers ฉัน chăn

สวัสดีครับ / ค่ะ

sà-wàt-dee kráp / kâ

Hello

ผม/ฉันชื่อ (your name)

pŏm / chăn chêu

My name is ….

ฉันชื่อบิว

chăn chêu byu

My name is Byu.

ผม/ฉันมาจากประเทศ (country’s name)

pŏm / chăn maa jàak bprà-tâyt ….

I’m from …..

ฉันมาจากประเทศไทย

chăn maa jàak bprà-tâyt tai

I’m from Thailand.

ผม/ฉันเป็นคน (country’s name)

pŏm / chăn bpen kon …

I’m a ….. person. (Nationality)

ฉันเป็นคนไทย

chăn bpen kon tai

I’m a Thai person.

ผม/ฉันเป็น (your occupation)

pŏm / chăn bpen …

I’m a ….

ฉันเป็นครู

pŏm / chăn bpen kruu

I’m a teacher.

ผม/ฉันชอบ (your hobbies or preferences)

pŏm / chăn chôp ….

I like ….

ฉันชอบอาหารไทย

chăn chôp aa-hăan tai

I like Thai food.

คุณชื่ออะไร

kun chêu à-rai

What’s your name?

ยินดีที่ได้รู้จักนะ

yin dee têe dâai róo jàk ná

Nice to know you!

- R E S O U R C E S -


Learn more “Thai phrases for tourists”! ▸ http://bit.ly/ThaiPhrases

Learn Thai in various topics by reading! ▸ http://bit.ly/easythaireading


LATEST VIDEO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved