ค้นหา
  • BYU

5 Common Final Particles in Thai Language (with Real-Life Examples)

The sentence ending particles are placed at the end of sentences and are used to express politeness, affirmation, admiration etc. Let's add some life to our sentences by using these Thai sentence-ending particles.

Premiers soon on YouTube! ▸ https://youtu.be/YfyIGsaUG3E

- P H R A S E S -


ค่ะ/ครับ

kâ (female) / kráp (male)

Polite final particles

ไม่เป็นไรค่ะ/ครับ

mâi bpen rai kâ / kráp

It’s okay!

นะ

Particle used at the end of sentences to assure or confirm

ไม่เป็นไรนะ

mâi bpen rai ná

It’s okay!

อันนี้ดีนะ

an née dee ná

This one is good.

ผมไม่ได้โกหกจริงๆนะ

pŏm mâi dâai goh-hòk jing jing ná

I really didn’t lie to you.

ป่ะ/ป่าว/เปล่า

bpà / bpàao / bplào

Particle meaning “or nothing?” and meaning "let's …”

จริงป่ะ jing bpà Really?

จริงหรือเปล่า jing rĕu bplào Is it true (or nothing)?

ไปป่ะ bpai bpà Shall we go?

หรอ/เหรอ/หรือ

rŏr / rĕr / rĕu

or not? (Question)

จริงหรอ jing rŏr Really?

จริงหรือ jing rĕu Really (or not)?

อ่ะ à cute and short final particle

จริงอ่ะ jing à Really

ทำไมอ่ะ tam-mai à Why?


Click to subscribe to my YouTube channel! ▸ http://bit.ly/byusubcribe


- R E S O U R C E S -

Learn Thai in various topics by reading! ▸ http://bit.ly/easythaireading


LATEST VIDEO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved