ค้นหา
  • BYU

15 Phrases Make You Sound Thai Immediately (Real-Life Thai Language)

Is your formal Thai making you sound like a robot? These are some badass Thai phrases to liven up your language and sound more Thai! They'll add more natural and casual language to your Thai. Try to keep your tones correctly! Let’s practice!

- P H R A S E S -


ไม่เป็นไร

mâi bpen rai

It’s okay.


จริงๆแล้ว

jingj ing láew

Actually

รู้มั้ย

róo mái

You know what?


จริงป่ะ / จริงดิ

jing bpà / jing dì

Really?


หา! อะไรนะ

hăa à-rai ná

Hah! What?


อะไรวะ

à-rai wá

What da heck!


เป็นไง

bpen ngai

How is it?


ฝันดี

făn dee

Good night!


ทำไมอ่ะ

tam-mai à

Why?


อะไรประมาณนี้

à-rai bprà-maan née

Something like that!


ไม่เอา

mâi ao

I don’t want it!


นิดหน่อย

nít nòi

A little


ไม่แน่ใจ

mâi nâe jai

I’m not sure!


ไม่รู้

mâi róo

I don’t know.


โห..เก่งจังเลย

hŏh gàyng jang loie

Wow! You’re so awesome!

Please support me so that I can keep making great contents for you.

❤️Become my patreon! ▸ https://www.patreon.com/learnthai

❤️Buy me a coffee! ▸ https://ko-fi.com/teacherbyu

- R E S O U R C E S -


🔹Learn more “Thai phrases for tourists”! ▸ http://bit.ly/ThaiPhrases

🔹Learn Thai in various topics by reading! ▸ http://bit.ly/easythaireading

LATEST VIDEO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved